‘Ik wil de aarde mooier doorgeven’

Diny Boogerd

Heeft WWF in haar testament opgenomen

“Voor mij voelt het heel natuurlijk om het Wereld Natuur Fonds in mijn testament op te nemen. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het in stand houden van de natuur. Of liever nog: haar mooier maken dan ze al is. Ik ben een echt buitenmens en geniet enorm van de natuur. Van flora, fauna, van de zee, de bossen, de seizoenen; ik vind het allemaal even prachtig. Daarom ben ik al 30 jaar donateur van WWF en van Natuurmonumenten. Het is mijn bijdrage in het klein aan de bescherming van de natuur om ons heen. Misschien een druppel op een gloeiende plaat.Maar als we allemaal een bijdrage leveren, kunnen al die druppels het verschil maken.

Ik maak me best zorgen om de wereld. Dieren die met uitsterving worden bedreigd, oceanen die steeds meer vervuild raken, ontbossing. Het zou niet mogen gebeuren en toch gebeurt het. Door menselijk toedoen. Dat vind ik heel erg.. Thuis probeer ik zo duurzaam mogelijk te leven. Ik scheid mijn afval, probeer zo weinig mogelijk te verspillen, pak de fiets in plaats van de auto, eet minder vlees. Mijn tuin is niet perfect; ik laat de natuur zo veel mogelijk haar gang gaan. Op mijn manier probeer ik de natuur te beschermen en daar hoort het opnemen van WWF in mijn testament ook bij. Om de aarde mooier door te geven.”      

Diny heeft WWF opgenomen in haar testament. Op die manier helpt ze blijvend met het beschermen van de natuur, zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten.

Er zijn 3 dingen die mij zelf erg kunnen ontroeren: peuters, muziek en de schoonheid van de natuur. Het pure en onbedorven raakt mij. Daarbij heeft de natuur geen stem. Dat is wat mij motiveert om te werken voor natuurbescherming wereldwijd.

Meer weten over WWF en nalaten? Vraag de brochure aan bij Karin Gerritsen  https://www.wnf.nl/doe-mee/wnf-in-je-testament.htm , of bel 06-29 53 59 47

Karin Gerritsen, Relatiebeheerder Nalatenschappen & Bijzondere Giften