De pensioendiscussie: we krijgen wel erg snel gelijk. Weer lagere rekenrente

Op 5 juni schreven we over het ‘pensioenakkoord’, ook wel ‘principe-akkoord’ of ‘nog geen akkoord’ genoemd. Die laatste benaming omdat de FNV-leden er deze week over stemmen.

De kop boven dat artikel:

DIT ‘PENSIOENAKKOORD’ LOST MAAR EEN DEEL

VAN HET PROBLEEM OP. EN OOK NOG TIJDELIJK

Citaat uit het artikel:

Intussen lijkt de conjunctuur al weer dalend, in elk geval geldt dat voor de rente. Zowel de centrale bank van de VS als de ECB geven al signalen af dat ze renteverlagende maatregelen overwegen. Dat betekent dat de wettelijk verplichte rekenrente waarmee pensioenfondsen moeten omgaan om de dekking voor hun verplichtingen te berekenen ook weer verder daalt met tekorten als uitkomst. Het principe-akkoord voorziet in een tijdelijke oplossing maar op termijn wordt die te duur, zeker als de economie terugvalt.

En ja hoor, gisteren was er de brief van de ‘Commissie Parameters’, formeel een adviesorgaan. Onder het voorzitterschap van ir. J.R.V.A. Dijsselbloem.

U leest het advies hieronder maar mocht u alleen op zoek zijn naar de voor u belangrijke slotsom: in 2021 zouden pensioenfondsen met een (weer) lagere rekenrente moeten werken met als gevolg, naar alle waarschijnlijkheid, onvoldoende dekking en dus korting of geen indexatie.

advies-commissie-parameters