Naar toe: Tien vrouwelijke avant-garde kunstenaars in het Stedelijk Museum Schiedam

WAAR?

Stedelijk Museum Schiedam

WAT?

Tien vrouwelijke avant-garde
kunstenaars uit de eerste helft van de twintigste eeuw worden in de spotlights
gezet en gekoppeld aan vrouwelijke kunstenaars van nu. Zo zie je werk van
Charley Toorop (1891-1955) naast dat van Marlene Dumas (1953) of foto’s
van Eva Besnyö (1910 -2003) samen met die van Robin de Puy (1986).

WAAROM?

Omdat de kunstwereld nog altijd een mannenbolwerk is!
Onderzoek eerder dit jaar door Mama Cash wees uit dat slechts dertien procent van de kunst in Nederlandse musea gemaakt is door vrouwen. Dat is echt veel te weinig. En hoe beroemd sommige vrouwen ook waren tijdens hun leven, na hun dood werden ze uit de kunstgeschiedenis geschreven en hun werk van zaal gehaald. Hoogste tijd dus voor actie.

WANNEER?

Van 15 juni – 8 september stedelijkmuseumschiedam.nl