Aandacht van de pers voor OPZIJ-boek Mijn rooie roomse oma

Op zaterdag 6 juli j.l. verscheen op Brabant Cultureel een recensie van Mijn rooie roomse oma, geschreven door Ineke van Pelt en te koop in de boekhandel maar ook via de site van OPZIJ.

Citaat:

De vrouw en de plek die haar toekomt in het maatschappelijk leven staan ten gevolge van het WK Vrouwenvoetbal extra in de belangstelling. En terecht, want we zijn volgens mij het point of no return gepasseerd. Was het vroeger meestal zo dat de vrouw in voorspoedige tijden het een en ander kreeg toegeworpen en in tijden van schaarste haar privileges weer moest inleveren, vanaf nu zal de vrouwenemancipatie gestaag verder groeien tot er niet meer geëmancipeerd hoeft te worden.

Waarom ik dat denk? Omdat vrouwen voor het eerst zo ver zijn gekomen dat zij over zichzelf kunnen beslissen, omdat zij hebben gestudeerd, omdat zij daardoor mondig zijn geworden, omdat door allerlei elektronische hulpmiddelen lichaamskracht minder belangrijk is geworden, omdat…, omdat… Mensen die slimmer zijn dan ik weten vast nog tig redenen meer……….

U leest het artikel hier.

En u bestelt het boek hier.