Vrouwen op sleutel- en top posities: is, al dan niet tijdelijk, een quotum de oplossing? Doe mee aan de OPZIJ-enquete

Al sinds de oprichting van OPZIJ is het voor ons onderwerp van discussie: de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de laatste jaren in het bijzonder het doordringen in de top van die arbeidsmarkt. 
Talloze initiatieven, onderzoeken en paneldiscussies zijn er door de jaren heen gevoerd over het gebrek aan deelname in ons land van vrouwen op sleutel- en top posities. McKinsey & Co heeft in een rapport de financiële impact inzichtelijk gemaakt en ook de SER heeft zich – op verzoek van de regering – samen met het SCP gebogen over dit vraagstuk. Toch blijft een aanzienlijke verbetering uit. Deze week bleek D66 opeens voorstander van een vrouwenquotum, en jawel: weer volop discussie.
De vraag is, hoe zit het nu echt? Hoe kijken wij – mannen en vrouwen – naar dit onderwerp? Hoe gelijkwaardig vinden wij mannen en vrouwen?  Is, al dan niet tijdelijk, een quotum de oplossing? 

Daarom vragen we graag aandacht voor onderstaande enquête. Het beantwoorden van de vragen kost nog geen 5 minuten. Het resultaat van de enquete zal uiteraard worden gedeeld en wellicht schrijven we geschiedenis.

Open de enquete via deze link

Om zo veel mogelijk data te verzamelen, vragen wij om de enquête te delen in het eigen netwerk. Hartelijk dank!