Het SER-advies: een vrouwenquotum is nodig

Goed nieuws! Het SER heeft vanochtend de noodzaak van een vrouwenquotum uitgesproken. In het advies Diversiteit aan de top, tijd voor versnelling stelt het SER dat een gelijke verdeling in de top het nieuwe normaal moet worden. 

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Een meer diverse top in het Nederlandse bedrijfsleven heeft een voorbeeldfunctie: het laat zien dat we allemaal gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt en zorgt dat iedereen zich vertegenwoordigd ziet. De huidige regelingen hebben zich tot op heden echter onvoldoende bewezen; een integrale en meer activerende aanpak is dan ook noodzakelijk”.

Het SER stelt een ‘ingroeiquotum’ voor van minstens 30% vrouwen in de Raad van Commissarissen (RvC) voor de honderd beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Dit advies is in reactie op de vraag van minister Van Engelshoven voor het opstellen van een concreet plan om de vertegenwoordiging van vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top te vergroten. Dit gebeurde nadat de streefcijfers voor het eind van 2019 niet gehaald waren; slechts 18,4% van de plekken in RvCs worden bekleed door vrouwen.

OPZIJ maakt zich al lang hard voor een vrouwenquotum, maar het is belangrijk dat we echt nu ook écht gaan doen,‘ zegt Marianne Verhoeven, hoofdredacteur van OPZIJ, over het SER-advies. Vandaar dat OPZIJ al een paar weken bezig is met de Omslagkracht-enquête. Middels deze enquête verzamelt OPZIJ cijfers over de noodzaak van gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties.

De enquête is hier in te vullen. 

%d bloggers liken dit: