De Grootste Onderneming van Nederland: meer waardering voor onbetaald werk


In totaal werken negen miljoen mensen in Nederland dagelijks onbetaald als mantelzorger, vrijwilliger of ouder. De organisaties Movisie, WO=MEN, Bureau Clara Wichmann, De Nederlandse Vrouwen Raad en WOMEN Inc. hebben de handen ineengeslagen om deze negen miljoen Nederlanders – De Grootste Organisatie van Nederland – te helpen. Zo willen ze verlofregelingen verruimen, het partnerverlof te herzien, en de stereotype rolverdeling van zorgtaken in een gezin bevragen. 

Daarnaast ondersteunen ze mensen die (zorg)verlof moeten nemen in het uitzoeken van hun rechten, en helpen ze met het eerlijk verdelen van zorgtaken indien één van de twee ouders dagelijks buiten de deur werkt. 

Middels een brief gericht aan Mark Rutte proberen de organisaties onbetaald werk op de politieke agenda te krijgen. Het is immers een essentieel deel van de participatiesamenleving, zeggen ze:

‘Met zo’n belangrijke functie in de Nederlandse samenleving vinden wij het onbegrijpelijk dat de maatschappelijke norm en het beleid van uw regering, vooral gericht is op het belang van betaald werk,’aldus de organisaties.