Gepasseerd Station

We zijn benieuwd wat er gaat gebeuren met het advies dat de SER en het SCP aan de regering hebben gegeven omtrent het vrouwenquotum. Wij nemen ons petje af voor Mariëtte Hamer, die al polderend en met al die mannen om haar heen tot een positief advies is gekomen. Je zou toch denken dat wanneer je deze serieuze organisaties om een advies vraagt, je direct de resultaten gaat uitvoeren. Ze uitbundig bedankt zelfs, omdat dit je als regering de mogelijkheid biedt om, zoals NRCzo mooi schreef, het glazen plafond te laten barsten.

Maar wat een lauwe reacties. Rutte: “We gaan het bestuderen.” Hoeft niet, hoor, want als dat net zo gedegen gebeurt als het zoeken naar een gelijk aantal goede vrouwen en mannen voor dit kabinet, dan houden we ons hart vast. Ga er gewoon mee aan de slag! Van Engelshoven, toch de minister met emancipatie in haar portefeuille: “Het rapport is zwaarwegend voor mij.” Sorry? Roep gewoon: “Hiep, hiep, hoera!” Want letten we even op: dit advies wordt zelfs ondersteund door het bedrijfsleven. En als je niet weet hoe het aan te pakken: ga maar eens praten met de invloedrijkste man van Nederland (volgens de Volkskrant): Feike Sijbesma, CEO van DSM. Die weet dat namelijk wel en legde dat in het zomernummer van OPZIJ haarfijn uit.

Ik ben ook benieuwd hoe Mirjam de Blécourt dit als nieuwbakken Eerste Kamerlid voor de VVD gaat oppakken. Zij stond immers aan de wieg van de Wet streefcijfer evenwichtige zetelverdeling mannen en vrouwen in bestuur en is fervent voorstander van een quotum. 

En ik wil ook nog even een oproep doen aan onze zusters die dit advies misschien niet ver genoeg vinden gaan, en het om die reden afwijzen. Liever niet doen. Als die dertig procent binnen is, volgt de rest vanzelf. 

Daarom een klein oproepje: op onze site staat een enquête over het quotum: OMSLAGKRACHT. Vul in en deel, binnen je bedrijf of organisatie, en ook graag onder mannen: die zijn namelijk verrassend vaak voorstander.

Dit is een fragment van de editorial uit het oktober/november 2019 nummer van OPZIJ. De OMSLAGKRACHT enquête is hier in te vullen.

%d bloggers liken dit: