Wetsvoorstel tegen huwelijkse gevangenschap vandaag naar de kamer

Vandaag gaat het wetsvoorstel van het kabinet omtrent het tegengaan van huwelijkse gevangenschap naar de kamer. Het wetsvoorstel zou het makkelijker maken voor partijen om religieus te scheiden. Daarmee zou Nederland het eerste land zijn dat vrouwen een manier biedt om uit huwelijkse gevangenschap te ontsnappen. 

Huwelijkse gevangenschap is een belangrijke pijler van de organisatie Femmes for Freedom. Onder leiding van directeur Shrin Musa, bekommert de organisatie zich al sinds 2011 om deze kwestie.

“Is het werk van Femmes for Freedom nu af? Nee, we blijven vrouwen bijstaan die met huwelijke gevangenschap en andere vormen van onvrijheid te maken hebben,” schrijft de organisatie op hun website. “Ook gaan we verder met de internationale erkenning en agendering van huwelijkse gevangenschap, omdat dit niet alleen een nationaal, maar ook een internationaal fenomeen is.”