Eindelijk: het vrouwenquotum komt er

Vandaag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel dat – ondermeer – een vrouwenquotum betekent.

We zijn er blij mee, alle pogingen om bedrijven vrijwillig meer vrouwen in de top (raad van bestuur en raad van commissarissen – te laten benoemen lopen al heel wat jaren spaak.

Het voorstel voor een verplicht vrouwenquotum kwam van D66 na adviezen van de Sociaal-Economische Raad. Die adviseerde beursgenoteerde bedrijven te verplichten ten minste 30% vrouwen op te nemen in de raad van commissarissen. Inmiddels, op de valreep, is er de steun van SP, CDA, GroenLinks, PvdA en Denk én een meerderheid.

De SER reageerde op de vraag van de ministers Van Engelshoven en Koolmees hoe organisaties de diversiteit kunnen bevorderen met een pakket maatregelen. Het quotum is er onderdeel van, maar hield partijen lang verdeeld. Op het eerste gezicht was met name de SP een onbegrijpelijke dwarsligger maar bij nader inzien was er voor het partijstandpunt wel iets te zeggen: de SP was niet zozeer tegenstander van een quotum voor de topbedrijven maar wilde tegelijk meer aandacht voor diversiteit op de werkvloer. Zeg maar: waar die loonkloof ook nog gewoon voortduurt.

Blijft het de vraag waarom de lat nu op 30 procent ligt terwijl het al jaren zo is dat vrouwen net zo goed en tegenwoordig gemiddeld vaak beter zijn opgeleid dan mannen. Dan zou je zeggen: 50 procent hoort de norm te zijn.

Da’s kennelijk nog een brug te ver maar dat kan nooit lang duren.