Amsterdam start campagne voor veiligheid meisjes en vrouwen

Het Amsterdamse stadsbestuur neemt daarom maatregelen die de veiligheid van vrouwen op straat, online en thuis moet vergroten. Zo wordt onder meer de campagne “Jij staat niet alleen” gelanceerd. Onderdeel daarvan is een netwerk van sterke Amsterdamse vrouwen die meisjes in de problemen bijstaan.

Amsterdam start ook met een nieuwe persoonsgerichte aanpak voor jonge vrouwen met complexe problemen die herhaaldelijk slachtoffer zijn van seksueel geweld. De burgemeester onderzoekt de mogelijkheid om hotels waar misstanden plaats vinden een meldplicht op te leggen.

Urgentie

In Amsterdam heeft 51% van de vrouwen te maken gehad met straatintimidatie. Voor de leeftijd 15-34 jaar is dit percentage 81%. In het openbaar vervoer, op pleinen, in parken, ’s avonds laat, maar ook in het volle daglicht middenin een druk winkelgebied lopen vrouwen het risico lastiggevallen te worden.

Online intimidatie

Minder zichtbaar dan intimidatie op straat – maar vaak even kwetsend en beangstigend – zijn online seksuele intimidatie en geweld. Op social media zijn snelle en wisselende contacten gebruikelijk. De relatieve anonimiteit van het digitale contact maakt intimidatie laagdrempelig en de dader minder zichtbaar. Als gevolg daarvan hebben jongeren te maken met fenomenen als sextortion, slutshaming, shame-sexting, wraakporno of grooming.

Geweld vaak in de huiselijke sfeer

Voor een beperkte groep meisjes en vrouwen is de situatie werkelijk alarmerend en haast uitzichtloos. Dat komt door een negatieve spiraal van misbruik en geweld, soms uitgestrekt over meerdere generaties. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 22% van de volwassen vrouwen slachtoffer is geweest van seksueel geweld. Voor meisjes tussen de 12 en 25 jaar oud is dat 14%. De meest onveilige plek voor vrouwen is thuis: veel daders zijn (ex-)partners of familieleden. In Amsterdam steeg het aantal geregistreerde geweldsincidenten in de huiselijke sfeer met 7%: van 6183 in 2017 naar 6608 in 2018.

“Seksuele intimidatie en geweld zijn weerbarstige, taaie problemen die dikwijls onzichtbaar en ongrijpbaar zijn”, ze stelt het College van B&W in het persbericht. “Politie en het Openbaar Ministerie geven prioriteit aan geweld tegen vrouwen, maar het blijft noodzakelijk dat er meer aangifte wordt gedaan. Daar is meer bewustwording voor nodig bij slachtoffers en hun omgeving.” Betrokken experts waarschuwen in het bijzonder voor het probleem van kwetsbare meisjes in Amsterdam. Zij ontberen vaak hulp en zijn daardoor vaker geïsoleerd.

Je staat er niet alleen voor

Het thema van de campagne – #JijStaatNietAlleen – is bewust gekozen. Burgemeester Femke Halsema vindt het belangrijk om aan alle vrouwen en meisjes te laten weten dat ze er niet alleen voorstaan. “Om je heen zijn er vrouwen die dit óók onverdraaglijk vinden. Die dus ook vinden dat er iets aan moet gebeuren.”

Bovendien vindt de burgemeester het belangrijk dat de hele samenleving zich actiever uitspreekt. “We moeten elkaar soms ook actiever helpen. Af en toe moeten we gewoon met elkaar – als samenleving – actief reageren, bijvoorbeeld als vrouwen op internet voor ‘hoer’ worden uitgescholden. Want we moeten ook niet denken dat je alles met de wet kunt tegenhouden.”

Het volledige interview met Burgemeester Femke Halsema bij Op1 is hier terug te kijken.