Staat voor de rechter gedaagd om gratis anticonceptie af te dwingen

De organisaties vinden dat anticonceptie voor iedereen gratis toegankelijk moet zijn. Daarom zijn zij een rechtszaak begonnen en hebben ze iedereen opgeroepen om mede-eiser te worden. Zondag 9 februari sloot de inschrijving. Meer dan 7000 mede-eisers hebben zich aangemeld. Onder hen Dokters van de Wereld, WomenInc, Verenigde Nederlandse Apotheken en het Humanistisch Verbond. Ook sloten individuen als tv-presentator Tim Hofman en actrice Thekla Reuten zich aan.

Toegankelijkheid voor iedereen

De eisers in de rechtzaak vinden dat er voor vrouwen geen financiële belemmeringen mogen zijn om zich te beschermen tegen zwangerschap. Volgens Bureau Clara Wichmann – een organisatie die principiële rechtszaken voert om de rechtspositie van vrouwen te verbeteren – druist dat in tegen de reproductieve rechten en het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Zij beroepen zich hierbij onder meer op het VN Vrouwenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Een simpele bezuinigingsmaatregel

Anticonceptie wordt sinds 2011 niet meer vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat was een simpele bezuinigingsmaatregel, van rond de 20 miljoen euro. Het argument dat daarbij werd gebruikt, was dat er bij anticonceptie geen sprake is van medische noodzaak.

Volgens directeur Anniek de Ruijter van Clara Wichmann is dat argument niet valide. ‘Voorbehoedsmiddelen zijn dan misschien geen medische, maar wel een maatschappelijke noodzaak, en een recht’, zo stelt ze vandaag in de Volkskrant. ‘Anticonceptie stelt vrouwen in staat onderwijs te volgen en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en economie. Het is een kwestie van gelijke rechten als vrouwen niet alleen voor de kosten hoeven op te draaien.’

%d bloggers liken dit: