Langs de feministische meetlat: KPMG

KPMG is in het Nederlandse financiële landschap al heel lang toonaangevend. Eerst als de onbesproken marktleider in omzet en kwaliteit. Maar later ook om andere redenen die minder plezierig zijn. Banken en accountants lagen en liggen onder het vergrootglas van de publieke opinie én toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank en de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Die laatste geeft KPMG dan ook een flinke tik op de vingers. Tijd voor een drastische cultuurverandering.

En zie daar Stephanie Hottenhuis (1965), de eerste topvrouw van een big four-kantoor in ons land. Net als haar voorganger Jan Hommen is ze bij KPMG ‘iemand van buiten’, dat wordt nodig gevonden om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.

Wat mij opviel is dat je zeventien gesprekken hebt gevoerd voordat je naar KPMG kwam. Best veel. Waar zat de aarzeling?

“Dat is niet ongewoon, hoor. Er waren gesprekken met alle zes leden van de raad van commissarissen, los van elkaar, en samen. Ik moest uiteraard ook met de OR spreken en een vertegenwoordiging van de partners. Vervolgens ook met KPMG International, dus het is gewoon een zwaar proces. De benoeming van een CEO is voor de commissarissen een van de belangrijkste beslissingen die ze kunnen nemen. Ik heb het ook niet als vervelend ervaren.”

Een van de opdrachten was neem ik aan ook een beetje moreel ethos meenemen?

“Het woord dat het vaakst voorkwam in de profielbeschrijving was ‘verbindend’. En dat heeft meerdere dimensies. Ook nadrukkelijk de dimensie om KPMG met de samenleving te verbinden. Maar ook door de generaties, jongeren met ouderen, een team te bouwen. Dus ja, verbinding stond bijna op iedere pagina.”

Maar het is geen geheim dat KPMG uit een best wel heftige periode kwam. Dus ik neem aan dat je met een nieuwe CEO wilt laten zien dat er sprake is van een cultuurverandering die niet alleen met de mond wordt beleden?

“Zeker. Wat is onze impact? Hoe kan onze dienstverlening echt ten goede komen aan de samenleving? Die antennes naar buiten. Natuurlijk hoort daar ook de hele component van inclusie bij. Dat speelt een hele belangrijke rol, daar hebben we een morele plicht om mensen volledig gelijke kansen te geven en als je dat niet doet dan zit je niet goed met je ethos.”

Wat doet KPMG voor meer inclusie en vrouwen naar de top?

“Ik ben er fanatieker in geworden. Aan het begin van mijn loopbaan dacht ik ook what’s the big deal? Ik doe mijn werk, ik ben er blijkbaar goed in dus ja, ik maak die stappen. We komen er wel zonder quota. Maar ik ben gaan inzien hoe langzaam het gaat en dat het inderdaad echt een kwestie is van bias, van maatschappelijke peer pressure en van verwachtingen rondom gezinsvorming. Toen realiseerde ik mij: geen gelijke kansen. Dat is moreel verkeerd.”

%d bloggers liken dit: