Universiteit Groningen creëert 15 plekken voor vrouwelijke hoogleraren

De vijftien Aletta Jacobsleerstoelen, bedoeld voor vrouwelijke hoogleraren, worden verdeeld over alle elf faculteiten. Met het stimuleringsfonds kunnen de faculteiten bestaande Universitair Hoofddocent-posities (UHD nog dit jaar omzetten naar Hoogleraarposities. De RUG had al het Rosalind Franklin Fellowship Programma waardoor in 2019 de 100e talentvolle vrouwelijke wetenschapper kon worden benoemd.

Vrouwelijke hoogleraren

De RUG reikt sinds 1990 rondom Internationale vrouwendag – om de 2 jaar – de Aletta Jacobs Prijs uit aan een vrouw met een academische opleiding, die zich nationaal of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van emancipatie. Dit jaar ging de prijs naar Tweede Kamervoorzitter drs. Khadija Arib.

Rector Magnificus Cisca Wijmenga zei bij de uitreiking afgelopen weekend: “Hoewel het percentage vrouwen in de positie vlak onder die van hoogleraar, namelijk Universitair Hoofddocent, al jaren groeit en nu 37% bedraagt, betekent dit niet – automatisch – dat we het streefcijfer van 27% vrouwelijke hoogleraren aan het einde van 2020 gaan halen.

De verwachting is dat we ondanks diverse inspanningen, zoals het instellen van ons gelauwerde Rosalind Franklin Fellowship, uitkomen op slechts 23%. Er moet dus een flinke tand bij. Ik ben daarom ontzettend blij dat ik vandaag bekend mag maken dat er vijftien extra rolmodellen voor al die studentes bij komen. Hopelijk inspireert dit hen om te kiezen voor een wetenschappelijke carrière.”

Over Aletta Jacobs

Aletta H. Jacobs (1854-1929) was de eerste vrouwelijke student aan een Nederlandse universiteit. Zij studeerde geneeskunde in Groningen. Ze promoveerde op 8 maart 1879 op een onderzoek getiteld ‘Over localisatie van physiologische en pathologische verschijnselen in de groote hersenen’.

Na haar studie heeft Aletta Jacobs zich op vele manieren ingezet voor verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden van vrouwen. Als arts introduceerde zij het pessarium in Nederland. Ook was zij in 1881 betrokken bij de oprichting van de ‘Nieuw – Malthusiaansche Bond’. Dit was een organisatie die pleitte voor meer gebruik van anticonceptiemiddelen.

Aletta Jacobs gaf bovendien gratis spreekuren voor arbeidersvrouwen en trok zich het lot aan van prostituees. Ze zette zich ook in voor de verbetering van zitgelegenheid voor vrouwelijk winkelpersoneel. Vele jaren was zij voorzitster van de ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ en was zij actief in de internationale vredesbeweging.

Meer lezen van Opzij? Neem dan direct een abonnement of bestel het nieuwe nummer online.