UN Women biedt noodhulp aan vrouwen tijdens coronacrisis

De coronacrisis treft vrouwen en meisjes hard. Zij zijn bij uitstek degenen die de wereld draaiende houden. Wereldwijd is meer dan 70% van degenen die gezondheidszorg bieden vrouw. In Nederland wordt bijna tweederde van de zogeheten ‘vitale beroepen’ vervuld door vrouwen. Zij lopen daarbij het meeste gevaar op besmetting.

In tijden van crisis neemt huiselijk geweld bovendien schrikbarend toe. Uit China komen al berichten dat het aantal meldingen van geweld tegen vrouwen is verdrievoudigd, terwijl opvangcentra gesloten zijn en hulpverlening stokt.

Ook op langere termijn worden vrouwen zwaar getroffen. Vrouwen vormen twee derde van degenen met onzeker werk of informeel werk. Zij zijn in economische crisis de eersten die hun inkomen verliezen. Daarom zet UN Women het noodfonds in om vrouwen te helpen.

Bodem noodfonds snel in zicht

“Vrouwen worden het zwaarst getroffen in tijden van crisis”, aldus directeur van UN Women Nederland, Marije Cornelissen. “Wij zijn meteen in actie gekomen om noodhulp te bieden, daar waar dat het hardst nodig is, waarbij we geld uit het UN Women Emergency Fund gebruiken. Dit Fund is eerder al gebruikt om noodhulp te bieden aan slachtoffers van de Ebola-uitbraak.” Volgens Cornelissen raakt de bodem van het noodfonds snel in zicht, gezien de schaal van de huidige pandemie. “Om noodhulp te kunnen blijven bieden aan vrouwen wereldwijd, hebben wij dringend aanvulling van dit noodfonds nodig.”

Met het UN Women Emergency Fund wordt noodhulp geboden aan vrouwen en meisjes. Door te zorgen dat gemarginaliseerde vrouwen geïnformeerd worden over wat zij kunnen doen om besmetting te voorkomen, door te zorgen voor medische materialen voor vrouwen die moeten bevallen, en door te zorgen dat slachtoffers van huiselijk geweld nog ergens terecht kunnen.

Meer waardering voor vrouwenwerk

Gelukkig zit er ook een positieve kant aan het feit dat vooral vrouwen momenteel in de frontlinie van de coronacrisis staan. Cornelissen: “de wereld ontdekt hoe essentieel zij zijn voor de samenleving. Hopelijk kunnen we dat vast houden, en is dit niet alleen een crisis maar ook een kantelpunt voor de wereld.”

Wil je UN Women steunen? Doneren kan hier.