Risicovol, onpartijdig & doeltreffend doorgaan

Nelke Manders (1971) is sinds 2017 algemeen directeur van Artsen zonder Grenzen Nederland (AzG). De organisatie die op zoveel plekken in de wereld medische noodhulp verleent. En wat medische noodhulp betekent hebben we in Nederland de afgelopen periode allemaal van dichtbij mee kunnen maken. Ze geeft leiding aan een organisatie met 11.000 werknemers in meer dan 25 landen. Een deel van die medewerkers doet dat in de wetenschap dat ze een bovengemiddeld risico lopen. Een gesprek op anderhalve meter in het nagenoeg uitgestorven hoofdkantoor in Amsterdam met deze bevlogen ras- wereldverbeteraar.

%d bloggers liken dit: