Risicovol, onpartijdig & doeltreffend doorgaan

Nelke Manders (1971) is sinds 2017 algemeen directeur van Artsen zonder Grenzen Nederland (AzG). De organisatie die op zoveel plekken in de wereld medische noodhulp verleent. En wat medische noodhulp betekent hebben we in Nederland de afgelopen periode allemaal van dichtbij mee kunnen maken. Ze geeft leiding aan een organisatie met 11.000 werknemers in meer dan 25 landen. Een deel van die medewerkers doet dat in de wetenschap dat ze een bovengemiddeld risico lopen. Een gesprek op anderhalve meter in het nagenoeg uitgestorven hoofdkantoor in Amsterdam met deze bevlogen ras- wereldverbeteraar.

Maak je je zorgen nu de roep om herstel van de economie het lijkt te winnen van de zorgen om besmetting?

“Natuurlijk. Ik ben bedrijfseconoom van origine, dus ik luister naar het gesprek dat nu op gang is gebracht en ook naar onze eigen regering. En het is wel interessant dat de linkse oppositie nu eigenlijk een veel rechtser geluid laat horen. Maar ook begrijpelijk; een draaiende economie is nodig voor ons welzijn. Tegelijkertijd moet je goed naar het zorgpersoneel blijven kijken, dat nu ook de helse opgave heeft om die reguliere zorg weer op gang te brengen. Wij leven eigenlijk in één van de weinige landen wereldwijd waar het zorgsysteem het goed aankan, terwijl er zo veel druk op zit. Moet je nagaan wat er in al die landen speelt waar wij werken.”

Wat heeft deze crisis voor consequenties voor jullie reguliere programma’s? Het moet natuurlijk enorme impact hebben.

“Ja, mega. Ik ben verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van Artsen Zonder Grenzen wereldwijd en dat zijn elfduizend medewerkers in ruim 25 landen. We proberen ons overal zo goed mogelijk voor te bereiden, want die besmettingsgolf gaat natuurlijk nog wel even door. En komt nu op de plekken waar wij normaal ook werken, zoals Afghanistan en Pakistan. Daar hebben we allerlei modellen voor om te kijken wat we kunnen verwachten en tegelijkertijd: niemand weet het zeker. Maar de kans is natuurlijk wel heel erg groot dat het overal komt. Het ene gebied na het andere. En op sommige plekken tegelijkertijd. Dus we hebben de afgelopen weken vooral geprobeerd om onze medewerkers voor te bereiden op de komst van hoe om te gaan met Covid-19. Dat betekent dat zij voor het überhaupt al in hun land is al met alle gemeenschappen aan het praten zijn over hoe je je kunt voorbereiden. Hoe kun je je beschermen? Je ziet heel vaak dat er verkeerde informatie verspreid wordt. Dat zag je hier ook al. ‘Mag ik wel water drinken?’

Dit is een fragment van een interview, geschreven door Marianne Verhoeven. Het volledige stuk staat in het juni/juli 2020 nummer van OPZIJ. Koop hier het complete nummer.