Waar is de opluchting? Verschuivend perspectief en de toegankelijkheid van abortus

Sinds 1984, toen abortus in Nederland met veel commotie werd gelegaliseerd, zijn de gemoederen rond dit onderwerp nooit bedaard. Integendeel. Wat opvalt, is dat we alleen lezen over persoonlijke verhalen van twijfel, schaamte, rouw en schuld. Maar geeft dat de werkelijkheid wel goed weer? De Turnaway Study, het grootscheepse onderzoek van de Universiteit van Californië in San Francisco, suggereert van niet. Shona Kalkman wijst ons op het gevaar van eenzijdige verhalen en de gevolgen hiervan voor de toegankelijkheid van abortus.

%d bloggers liken dit: