Tekort aan passend onderwijs volgens Kinderombudsvrouw

Uit een nieuw onderzoek van de Kinderombudsvrouw Margrite Klaverboer blijkt dat kinderen in regulier onderwijs niet altijd de extra hulp krijgen die ze nodig hebben. Volgens Klaverboer weten de docenten niet goed genoeg wat de leerlingen nodig hebben. Dit komt door tijdgebrek om aandacht te geven aan individuele leerlingen en onrustige klassen.

In het NOS Radio 1 Journaal zegt Klaverboer: “Het pedagogisch klimaat, de sfeer en structuur schieten vaak tekort. Leraren hebben onvoldoende kennis van wat er met hen aan de hand is.” “Kinderen met een extra vraag zouden onder hetzelfde dak les moeten krijgen als kinderen die makkelijker door het leven gaan.”