Femmes for Freedom lanceert nieuwe petitie #ALLINCLUSIVE

Femmes for Freedom lanceert vandaag hun nieuwe campagne #ALLINCLUSIVE en vraagt daarmee meer aandacht voor de emancipatie van vrouwen en meisjes. De vrouwenrechtenorganisatie heeft drie eisen voor de komende begrotingsonderhandelingen om zo een structureel budget te krijgen voor emancipatie, en het blijvend op de politieke agenda te zetten. Emancipatie is immers #ALLINCLUSIVE.

Ten eerste vraagt Femmes for Freedom dat er zorg wordt gedragen voor vergoeding van hersteloperaties voor besneden vrouwen. “Het is onverteerbaar dat vrouwen die slachtoffer warden van zulk zwaar en verminkend geweld, nu persoonlijk voor alle kosten van herstel worden aangeslagen.”

De tweede eis is een gericht beleid en budget voor de zelfbeschikking en emancipatie voor alle vrouwen in Nederland.

De laatste eis van de #ALLINCLUSIVE campagne is het strafbaar maken van huwelijkse slavernij, een onderwerp waar Femmes for Freedom zich al jaren hard voor maakt. De organisatie eist dat huwelijkse slavernij en uitbuiting van vrouwen opgenomen wordt in het wetsartikel dat betrekking heeft op mensenhandel.

“Emancipatie is niet af-en-toe een beetje. Emancipatie is ook niet ‘links’ of ‘rechts’. Gelijkberechting van alle Nederlanders m/v behoort tot onze Nederlandse grondrechten en verdient daarom onvoorwaardelijke, brede en structurele steun,” aldus Femmes for Freedom. ‘Het gaat namelijk om de fundamentele mensenrechten van de Nederlandse dochters en (achter)kleindochters van migranten.”

Femmes for Freedom voerde in het verleden succesvolle campagnes tegen onder andere genitale verminking en huwelijksdwang. Daarmee kreeg de organisatie politieke en publieke steun, en opende het een publiek debat dat voorheen te veel achter gesloten deuren gevoerd werd.

“De Nederlandse politiek geeft terecht ruime steun aan emancipatie van vrouwen en meisjes in het buitenland. Wij vragen echter alle politici en alle partijen om diezelfde volledige steun voor vrouwenrechten niet alleen in het buitenland, maar ook voor alle Nederlandse vrouwen en meisjes uit te spreken. Emancipatie is #allinclusive.”

Je kan de #ALLINCLUSIVE campagne steunen door de petitie te teken op mensenrechtenvanvrouwen.petities.nl of door een donatie aan Femmes for Freedom.