Steeds meer promovendi zijn vrouw

Steeds meer promovendi zijn vrouw, dat blijkt uit de cijfers van het CBS. Veertig procent van alle mensen die in 2019 promoveerden, waren vrouwen. Dertig jaar geleden waren vrouwen maar een kwart van het totale aantal nieuwe promovendi. Ook blijven vrouwen gemiddeld vaker in de wetenschap werken na het behalen van hun titel. Toch werkt twee op de drie promovendi buiten de wetenschap. In 2019 werden er in totaal 4.956 dokterstitels uitgedeeld. Ook het totale aantal is sterk toegenomen: in 1990 waren dat er nog net geen 2000.