Orange is the world: wereldwijde aandacht voor geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft één op de drie vrouwen te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. Bovendien worden vrouwen en meisjes wereldwijd het hardst getroffen bij crisissen en rampen. Dat blijkt ook nu weer. Sinds de aanvang van de coronacrisis stijgt het aantal vrouwen en meisjes dat het slachtoffer is van geweld schrikbarend. De lockdowns die mensen beschermen tegen het coronavirus, beschermen niet tegen geweld en dan met name huiselijk geweld. Hoog tijd voor extra actie.

%d bloggers liken dit: