Orange is the world: wereldwijde aandacht voor geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft één op de drie vrouwen te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. Bovendien worden vrouwen en meisjes wereldwijd het hardst getroffen bij crisissen en rampen. Dat blijkt ook nu weer. Sinds de aanvang van de coronacrisis stijgt het aantal vrouwen en meisjes dat het slachtoffer is van geweld schrikbarend. De lockdowns die mensen beschermen tegen het coronavirus, beschermen niet tegen geweld en dan met name huiselijk geweld. Hoog tijd voor extra actie.

Uit een rapport dat de vrouwenorganisatie ActionAid afgelopen juni publiceerde blijkt dat het aantal meldingen van huiselijk en seksueel geweld sterk is toegenomen. De stijging van het aantal meldingen is in onder andere Bangladesh bijna vertienvoudigd ten opzichte van vorig jaar. Nigeria registreerde een toename van 700 procent en Italië 59 procent. Uit cijfers van UN Women blijkt dat de meldingen van partnergeweld tegen vrouwen in Singapore sinds het begin van de lockdown met 33 procent is gestegen, in Argentinië met 25 procent en ook in Canada, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn er meer gevallen gemeld en is de vraag naar noodopvang gestegen.

Seksueel geweld en partnergeweld nemen toe nu vrouwen gedwongen thuiszitten met hun gewelddadige partner. Het is een schaduwpandemie die corona met zich meebrengt.

UN Women is de vrouwenrechten-organisatie van de Verenigde Naties, die wereldwijd vecht voor gelijke kansen en rechten voor vrouwen en meisjes. In negentig landen voert UN Women projecten uit om de levens van vrouwen te verbeteren. Dit doen zij door leiderschap en ondernemerschap te stimuleren en door te strijden tegen armoede en geweld. Deze internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes is nu in de coronacrisis urgenter dan ooit. Daarom gaat van 25 november tot en met 10 december de jaarlijkse Orange the World- campagne van UN Women weer van start.

Dit is een fragment van een stuk, geschreven door Roselyn van den Berg. Het volledige stuk staat in het oktober/november 2020 nummer van OPZIJ. Koop hier het complete nummer.