Fix the system, not the women: stereotypering en beeldvorming met Shirin Musa, Janice Deul en Jannet Vaessen

Met de Black Life Matters- protesten heeft ook de vrouwenbeweging een duwtje in rug gekregen. Discussies over diversiteit en stereotypering zijn aan de orde van de dag. OPZIJ doet een duit in het zakje en sprak met Shirin Musa, Janice Deul en Jannet Vaessen. Drie dames die zich professioneel bezighouden met stereotypering en beeldvorming van vrouwen in de media.

%d bloggers liken dit: