TIMSS-onderzoek: rekenvaardigheid in basisonderwijs is beter, maar meisjes blijven achter

Uit het vierjaarlijkse TIMSS-onderzoek is gebleken dat meisjes slechtere resultaten behalen dan jongens op rekentoetsen. Volgens het onderzoek hebben meisjes minder zelfvertrouwen in hun rekenvaardigheid. Over het algemeen is de rekenvaardigheid van kinderen in groep 6 vooruit gegaan.

De Inspectie van het Onderwijs start volgend jaar een eigen onderzoek naar de reken- en schrijfvaardigheid.

“Ik ben blij met het beeld dat TIMSS schetst over 2019. Het laat zien dat het basisonderwijs erin slaagt om de resultaten van leerlingen op een hoog peil te houden, ondanks moeilijke omstandigheden als gevolg van een tekort aan personeel en de werkdruk die leraren ervaren,” schrijft minister Slob in een brief aan de Kamer over het onderzoek.