Paus wijzigt wet: vrouwen mogen meer taken uitvoeren tijdens mis

Paus Franciscus heeft de kerkwet aangepast waardoor vrouwen nu officieel meer rollen mogen vervullen tijdens de mis. De functies van lector en acoliet (altaardienaar) zijn hiermee opengesteld voor vrouwen. Dat betekent overigens niet dat vrouwen binnenkort ook diaken en priester mogen worden.

Hoewel het vrouwen in katholieke kerken soms wel toegestaan werd voor te lezen uit de bijbel en altaardienaar te zijn, hadden zij geen officieel mandaat. In de praktijk kon de bisschop het hen dus ook verbieden.

%d bloggers liken dit: