Paus wijzigt wet: vrouwen mogen meer taken uitvoeren tijdens mis

Paus Franciscus heeft de kerkwet aangepast waardoor vrouwen nu officieel meer rollen mogen vervullen tijdens de mis. De functies van lector en acoliet (altaardienaar) zijn hiermee opengesteld voor vrouwen. Dat betekent overigens niet dat vrouwen binnenkort ook diaken en priester mogen worden.

Hoewel het vrouwen in katholieke kerken soms wel toegestaan werd voor te lezen uit de bijbel en altaardienaar te zijn, hadden zij geen officieel mandaat. In de praktijk kon de bisschop het hen dus ook verbieden.

De nieuwe wet bepaalt nu dat ‘leken’ bepaalde taken tijdens mogen vervullen. De paus maakt wel duidelijk dat er een verschil is tussen deze lekenfuncties en de gewijde functies, die nog altijd voorbehouden zijn aan mannen. Vrouwen zullen dan ook niet op korte termijn toegang krijgen tot het diaken- en priesterschap. In 1994 heeft paus Johannes Paulus II die deur min of meer dichtgegooid.

Wel heeft de paus in 2016 een onderzoek geopend naar de rol van vrouwelijke diakens in de beginperiode van het christendom. In april 2020 opende hij een commissie die de mogelijkheid van vrouwelijke diakens onderzoekt. Ook stelde hij in augustus 2020 zes vrouwen aan in top van de Economische Raad van het Vaticaan. Maar de echte macht in het Vaticaan ligt nog altijd bij mannen die tot priester zijn gewijd: de paus, de kardinalen en de bisschoppen, Zolang vrouwen geen priester mogen worden, blijven de echte topfuncties dus buiten hun bereik.