Nederland scoort gemiddeld in EWOB Gender Diversity Index

Nederland scoort in Europa gemiddeld als het gaat om vrouwen in topfuncties. Dat blijkt uit de Gender Diversity Index 2020 van de non-profitorganisatie European Women on Boards. Ons land staat daarmee op de zevende plaats van de zestien landen uit de STOXX Europe 600 aandelenindex die werden opgenomen in dit onderzoek.

Van de 668 onderzochte Europese bedrijven hebben er slechts 42 een vrouwelijke CEO en maar 9% van de raden van bestuur heeft een vrouwelijke voorzitter. 129 van de bedrijven hebben ten minste één vrouw in de zogenaamde ‘C-suite’, de verzamelnaam voor de ‘Chief’-functies in het managementteam. 14% van de bedrijven heeft ten minste 40% vrouwen in topfuncties. In 2019 was dit nog 8%. 39 van de 599 bedrijven in de STOXX-index hebben een vrouwelijke CEO, tegen 28 in 2019.

Nederland
In het onderzoek heeft Nederland een score van 0.57. Dat is 0.01 procentpunt boven het gemiddelde. Voor bijna alle indicators scoort Nederland net boven of onder het gemiddelde. De bedrijven in de Top 5 van Nederlandse bedrijven (ASR Nederland, Wolters Kluwer, DSM, Unilever en Signify) hebben allemaal een score van meer dan 0.70. Als het gaat om het aandeel van vrouwen in topfuncties op uitvoerend niveau is er nog genoeg werk aan de winkel: Nederland ligt daarin meer dan 10 procentpunt onder de score van topland Noorwegen. Bovendien is er in geen van de 26 onderzochte Nederlandse bedrijven een vrouwelijke voorzitter van de raad van bestuur.

Noorwegen
Noorwegen doet het met een index van 0.74 het beste van alle onderzochte landen. Van de veertien onderzochte Noorse bedrijven hebben er vier een vrouwelijke voorzitter van de raad van bestuur, drie hebben er een vrouwelijke CEO, drie een vrouwelijke CFO en één heeft een vrouwelijke COO.

European Women on Board
European Women on Board is een non-profitorganisatie uit Brussel die onderzoek doet naar genderdiversiteit binnen de grootste bedrijven in Europa. Ook stelt EWOB best-practices op over ondernemingsbestuur en maatregelen die genderdiversiteit bevorderen, en steunt vrouwen die kandidaat zijn voor bestuurs- en andere topfuncties.