Stem op een vrouw: Kirsten van den Hul (PvdA)

Els Borst, de eerste vrouwelijke vice-premier van Nederland, zei het al: ‘Politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.’ In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we daarom verschillende vrouwelijke politici uit. Deze keer: Kirsten van den Hul, nummer 12 op de lijst van de PvdA.

Kirsten van den Hul (Deventer, 1976) is sinds maart 2017 namens de PvdA lid van de Tweede Kamer. Als Kamerlid zet ze zich actief in voor gelijke kansen voor iedereen en in het bijzonder voor kansengelijkheid in het onderwijs, de aanpak van geweld achter de voordeur en de veiligheid van LHBTI+-personen.

Op 8 maart 2018 diende zij de initiatiefnota ‘Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij’ in. Ze pleit hierin onder meer voor het doorbreken van het taboe, betere zorg en maatwerk voor slachtoffers, betere samenwerking tussen zorg, politie, gemeente en andere instanties en het vergroten van de aangiftebereidheid. In datzelfde jaar vertelde zij ook openlijk over haar eigen ervaring met geweld achter de voordeur.

Ook diende ze samen met D66 en GroenLinks een initiefwetsvoorstel in voor het expliciet opnemen van transgender en intersekse personen in de Wet Gelijke Behandeling. In 2019 ging deze wet van kracht.

In dit interview vertelt ze over haar interesse in de ‘vrouwenzaak’ en waarom ze politica wilde worden (‘te weinig vrouwen in de politiek’). Ook zegt ze: ‘Als ik een feministisch thema aansnijd, krijg ik wel eens de reactie: ‘Heb je haar weer met haar vrouwengezeik.’ Dus noem ik mezelf maar een zeikwijf.’

Kirsten van den Hul heeft meerdere publicaties op haar naam staan, waaronder de essays Diversiteit 2.0 (met Jamila Aanzi, 2011) en Niemand op de bank (2012) en het boek (S)hevolution, de eeuw van de vrouw (2013). In 2013 won zij de Joke Smitprijs voor haar inzet voor emancipatie waarin vrouwen én mannen een rol spelen.