Argentinië heeft abortuswet, nu de uitvoering nog

Op 30 december 2020 ging de Argentijnse Senaat akkoord met het legaliseren van abortus tot de veertiende week van de zwangerschap, Ook wordt de behandeling vergoed door de staat. Eind januari ging de wet officieel van kracht: het is nu aan de overheid en belangengroepen om te zorgen dat het geen papieren wet wordt.

Sangianense, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Sangianense, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

De legalisering van abortus was een grote overwinning voor de feministische beweging in Argentinië en de rest van Latijns-Amerika. Argentinië is nu na Cuba, Guyana en Uruguay het eerste grote land in de regio waar abortus legaal is. Hiervoor gold nog de abortuswet uit 1921, die het afbreken van de zwangerschap alleen toestond in geval van verkrachting of bij levensgevaar van de moeder.

Er is ook felle tegenstand. De Argentijnse katholieke kerk heeft de wet afgewezen en verschillende verenigingen van conservatieve artsen en advocaten riepen op om met ‘edelmoedigheid, standvastigheid en moed de norm die de afschuwelijke misdaad van abortus legaliseert te bestrijden’. Voorstanders van de wet verwachten dat anti-abortusgroepen in de conservatieve provincies van Argentinië rechtszaken zullen aanspannen en dat verschillende privéklinieken zullen weigeren de behandeling uit te voeren.

De Argentijnse minister van Vrouwenzaken, gender en diversiteit, Elizabeth Gómez Alcorta, erkent dat er een zware taak ligt om de implementatie van de wet te garanderen. Zo mogen artsen en zorgverleners weigeren om abortussen uit te voeren als zij daar ethische bezwaren tegen hebben. Dit recht geldt echter niet als het leven of gezondheid van de moeder in gevaar is. En volgens de wet moeten privéklinieken die de behandeling niet willen uitvoeren vrouwen doorverwijzen naar klinieken waar dit wel kan. Intussen zet het ministerie zich in om lopende rechtszaken tegen vrouwen en artsen die abortus uitvoeren af te breken.

De National Campaign for the Right to Legal, Safe and Free Abortion, een vereniging van meerdere organisaties die jarenlang voor legale abortus hebben gestreden, gaat erop toezien dat de wet wordt nageleefd.

Bron: APNews