Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in top bedrijfsleven

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Dekker (rechtsbescherming) en Van Engelshoven (Emancipatie) voor een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Het wetsvoorstel bevat twee maatregelen om diversiteit in de top van het bedrijfsleven te bevorderen. Er wordt een quotum ingevoerd voor een derde vrouwen in raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Het ingroeiquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen van commissarissen bij beursvennootschappen.

Daarnaast worden grote vennootschappen verplicht passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het SER-advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling.’ Het wetsvoorstel moet nog wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.