Stem op een vrouw: Natasha Mohamed-Hoesein (DENK)

Natasha Mohamed-Hoesein (1976) staat komende verkiezingen op de vierde plaats op de kandidatenlijst van DENK. Ze is advocaat en ondernemer en zit sinds 2018 in de gemeenteraad van Rotterdam. In het verleden werkte ze al als juridisch beleidsmedewerker in de Tweede Kamer. “Ik denk dat wij als Nederlandse gemeenschap behoefte hebben aan sterke vrouwen in de politiek. Ik vind dat een mooie ontwikkeling en wil daar graag aan bijdragen. Ik wil ook laten zien dat je niet alleen als man ondernemer én politiek actief kunt zijn, maar dat je dat als vrouw ook kan.”

Natasha Mohamed-Hoesein

Waarom wilt u in de Tweede Kamer komen?
“Dat komt eigenlijk door de start van mijn politieke carrière in Rotterdam, dat heeft mijn politieke bewustzijn verder gevoed. Ik heb ook een eigen advocatenkantoor, maar voordat ik de advocatuur in ging werkte ik als gerechtssecretaris bij de rechtbank. Vanuit die twee verschillende kanten heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat iemand je belangen behartigt. Als advocaat maak je voor één cliënt het verschil. Het is natuurlijk hartstikke fi jn om iemand te kunnen helpen, maar het besef dat er veel meer mensen zijn die door het systeem in de penarie zijn gekomen knaagt aan me. In het recht ben je eigenlijk continu aan het toetsen. In de politiek zit je zelf aan de knoppen. De regels van het recht worden uiteindelijk gemaakt door de overheid.”

Waar kijkt u het meest naar uit?
“Toch echt die samenwerking. Ik ben me er erg bewust van je verandering alleen teweeg kunt brengen samen met anderen. Uiteindelijk gaat het om gelijkwaardigheid en daar vind je elkaar wel in. Ik denk dan aan het anti-discriminatiepact dat we hier in Rotterdam hebben getekend met de VVD, of de dingen die we hebben mogen doen met GroenLinks als het gaat om duurzaamheid, of met de ChristenUnie, waar we afgelopen tijd echt samen mee hebben gestreden om dagopvang te creëren voor daklozen tijdens deze pandemie. Dat zijn mooie initiatieven geweest. Dat had ik alleen niet gekund.”

Dit is een fragment uit het interview ‘Aspirant-Kamerlid: Natasha-Mohamed-Hoesein’. Het volledige stuk staat in het februari/maartnummer van OPZIJ. Koop hier het complete nummer.