Suze Groeneweg: het eerste vrouwelijke Kamerlid

Ze werd in september 1918 de eerste vrouw in de Tweede Kamer en zou tot 1921 ook de enige vrouw blijven. Omdat er nog geen algemeen kiesrecht was werd zij alleen door mannen gekozen. Suze Groeneweg zette zich als Kamerlid onder meer in voor het onderwijs, vrouwenrechten, drankbestrijding, zuigelingen- en moederschapszorg en ontwapening. Ook bepleitte zij betaald zwangerschapsverlof voor getrouwde en ongetrouwde vrouwen. Verder was zij de eerste vrouwelijke ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

%d bloggers liken dit: