Column Sheila Sitalsing: Rondjes lopen om abortus

In Polen kwam de achterlijkheid gewoon door de voordeur binnengewandeld. Beter: gemarcheerd, neus in de lucht, hondsbrutaal. Meestal sluipt ze, zoekt ze slinkse wegen, glipt ze via de achteringang naar binnen wanneer niemand oplet. Maar niet in Polen. Daar liet de regerende partij, die zich Recht en Rechtvaardigheid noemt, abortus de facto verbieden. Openlijk en trots. Het idee van vrouwelijke zelfbeschikking, van autonomie, van handelingsbekwaamheid, van baas in eigen buik: weggevaagd.

Er is iets geks aan de hand met abortus. Over veel kwesties – misdadigers vierendelen, misvormde baby’s in de rivier werpen, overspeligen met rotte eieren bekogelen – bestaat in het Westen consensus dat dit onbeschaafde praktijken zijn. Iets voor minder verlichte gebieden, maar niet voor ons in de beschaafde wereld. En toch: als het over iets basaals als het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen gaat, lopen we ook hier soms in rondjes.

Dit is een fragment uit de column ‘Rondjes lopen om abortus’ van Sheila Sitalsing. Het volledige stuk staat in het februari/maartnummer van OPZIJ. Koop hier het complete nummer.