Terug naar af: taakverdeling m/v weer net zo ongelijk als voor coronacrisis

In 2020 leek het er even op dat de coronacrisis een interessant effect had op de taakverdeling tussen man en vrouw: vaders namen meer zorgtaken op zich. Maar de traditionele rolverdeling blijkt hardnekkig, meldt de Volkskrant.

Volgens onderzoek van de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam nam sinds de coronacrisis 31% van de vaders meer zorgtaken op zich. In bijna 40% van de ondervraagde gezinnen was de zorg in juni en september gelijk verdeeld. Voor corona was dat in 33% van de gezinnen het geval. Doordat veel vrouwen in cruciale beroepen zitten, bijvoorbeeld in de zorg en de kinderopvang, ging een derde van de vaders thuis meer zorgtaken op zich nemen.

Een hoopvol bericht, want zou dit de opmaat zijn naar een blijvende eerlijkere verdeling van zorgtaken? Nee dus, zo ver is het nog lang niet. Uit de nieuwste resultaten van het onderzoek van de drie universiteiten blijkt dat nu nog maar 18% van de vaders aangeeft meer te zorgen dan voor de crisis. Dat is een stuk minder dan tijdens de eerdere metingen. Ook is het minder dan de moeders, van wie 20% zei meer zorgtaken op zich te nemen. De poepluiers, de bonte was en hulp met begrijpend lezen zijn dus nog altijd voornamelijk voor mama.

Volgens emancipatie-onderzoeker Wil Portegijs van het Social Cultureel Planbureau toont dit aan hoe ingesleten de traditionele rolverdeling is. Daarbij denkt ze dat niet alle vaders zo enthousiast zijn over de nieuwe rolverdeling. ‘Het moeten werken, zorgen en lesgeven tegelijkertijd smaakte denk ik voor niemand naar meer. En ik kan me voorstellen dat vaders het zorgen moeilijker vonden dan ze hadden verwacht. Ze denken vaak dat vrouwen daar van nature handiger in zijn, maar dat komt alleen maar doordat die zich er meer in hebben gespecialiseerd omdat ze het meer doen.’

Bron: de Volkskrant