Online medische zorg voor vrouwen in een stroomversnelling

De noodklok luidt al ruim vijf jaar. De zorg voor vrouwen moet beter. Onderwerpen als de overgang, endometriose, burn-out en depressie bij vrouwen worden steeds beter bespreekbaar. Maar het bekende ‘van het kastje naar de muur’ is nog steeds van toepassing. Veel vrouwen worstelen met gezondheidsklachten waar geen oplossing voor wordt geboden. Het is niet duidelijk welke zorgverleners de juiste zorg bieden. Corona heeft onze routine doorbroken, dus dit is hét moment om de zorg anders in te richten, zodat we de juiste zorg op de juiste plaats kunnen bieden.

online medische zorg voor vrouwen

Als iets deze crisis ons heeft gebracht, is het onze gewenning aan ons ‘online-leven’. Of het nu om shoppen of werken gaat, gedwongen door het virus is onze online-zelfredzaamheid met een reuzesprong vergroot. Tijd om de vrouwspecifieke zorg anders te benaderen en – eindelijk – de online-mogelijkheden te gaan benutten.

Vijf jaar geleden. Universitaire Medische Centra maakten zich hard voor meer onderzoek naar vrouw en genderspecifieke zorg. Medisch specialisten luidden de noodklok. Er worden boeken geschreven door artsen, tv-programma’s gemaakt, Isa Hoes en Medina Schuurman staan op de planken om vrouwspecifieke onderwerpen bespreekbaar te maken en toen nog minister Edith Schippers maakte twaalf miljoen euro vrij voor de verbetering van vrouwenzorg.

Je zou verwachten dat er een hoop is verbeterd. Nou, wel iets, maar door Covid is de situatie nog nijpender geworden omdat de reguliere zorg, en dus ook de vrouwspecifieke zorg, verder onder druk is komen te staan. En voelen vrouwen niet te behoefte om ook nog eens aandacht te vragen voor hun eigen problemen. Terwijl dat nu juist zo belangrijk is. Het ziekteverzuim onder vrouwen is vele malen groter dan bij mannen. Vooral ook in de zorg. De impact op de gezinssituatie en op het werk is groot. Er is onbegrip, onwetendheid en de juiste zorg is onvoldoende beschikbaar. Maar waar je naar toe kunt voor professionele hulp, dat is niet duidelijk.

Een van de nieuwe initiatieven met digitale consults is de online ZorgZus, waar vanaf deze maand vrouwen van alle leeftijden 24/7 een online consult kunnen boeken met vragen over hun gezondheid. Doel is om de zorg voor vrouwen toegankelijker te maken. De online ZorgZus is een vrouwelijke verpleegkundige specialist met ervaring en kennis van vrouwspecifieke zorg. Ze stelt geen diagnose, maar biedt hulp, begeleiding en advies aan vrouwen. Dat kan zijn op het gebied van anticonceptie, blaasklachten, verzakking, slapen, hart, stress, burn-out, depressie, hoofdpijn-migraine, menstruatie, fertiliteit, seksualiteit, de overgang en leefstijl en alle klachten en zorgvragen die met deze ziektebeelden samenhangen. En indien nodig kan geholpen worden om in contact te komen met de juiste zorgverlener. De ZorgZussen zijn BIG geregistreerd, en worden ondersteund door een multidisciplinair team van (medisch) specialisten.

In Nederland betreft het ruim 6 miljoen vrouwen, die met name rondom een specifieke levensfase last kunnen krijgen van vrouwspecifieke klachten. Denk aan puberteit, zwangerschap en geboorte en de overgang. Deze levensfasen kunnen een flinke impact hebben op vrouwen. Dit vraagt om meer informatie en begeleiding. Vrouwen gunnen zich vaak niet de tijd om naar de huisarts te gaan en zeker niet als de klachten niet ernstig genoeg zijn, ook omdat ze moeten werken overdag. Daarbij is er schaamte, onwetendheid over mogelijke behandelingen en dus worden klachten vaak voor lief genomen.

Dit is een fragment uit het artikel ‘Online medische zorg voor vrouwen in een stroomversnelling: Consult via je laptop’ van Marianne Verhoeven. Het volledige stuk staat in het februari/maartnummer van OPZIJ. Koop hier het complete nummer.