Amma Asante over Sociaal en Armoede in het regeerakkoord: ‘Het regeerakkoord ademt nog steeds een economisch mensbeeld uit.’

In de nieuwe OPZIJ, experts over het regeerakkoord:

“De maatschappelijke urgentie is gevoeld. Of het nu gaat om armoede, toeslagen, wonen, klimaat, of over het vertrouwen in de overheid: je ziet terug dat de coalitie zich realiseert dat er radicale oplossingen moeten komen. Verder word ik blij van de man-vrouwverdeling in het kabinet. Sigrid Kaag (D66) op Financiën en Karien van Gennip (CDA) en Carola Schouten (CU) op Sociale Zaken en Armoedebeleid: dat is een sterke driehoek van vrouwen. Ik verwacht daar veel van en denk dat dit leidt tot andere keuzes.”


Wat ontbreekt?
“Ik mis een andere bril waarmee we naar mensen kijken. Het regeerakkoord ademt nog steeds een economisch mensbeeld uit. Dat mensbeeld heeft er de afgelopen decennia aan bijgedragen dat mensen die niet in staat waren om te voorzien in eigen inkomen, het gevoel hadden dat ze er niet toe doen. Terwijl: deze mensen doen vaak vrijwilligerswerk of verlenen mantelzorg. Juist taken waar door de overheid op is bezuinigd. Het gaat ook vooral om vrouwen, die dit soort taken verrichten. De waarde daarvan wordt nog altijd minder op prijs gesteld dan van iemand die 40 uur betaald werk verricht. Ik mis dat sociale mensbeeld.”

%d bloggers liken dit: