Carin Gaemers: Gewoon doen! Toen ik in het verpleeghuis Hugo Borst ontmoette, heb ik geen moment overwogen dat we geen invloed zouden hebben.

In de nieuwe OPZIJ een interview met OPZIJ’s Meest invloedrijke vrouwen van de afgelopen jaren:

Vijf jaar geleden besloot de huidige hoofdredacteur Marianne Verhoeven, de prijs toe te kennen aan vrouwen die niet zozeer invloed hebben wegens hun betaalde functie, maar die hun invloed aanwenden om buiten de gebaande paden te strijden tegen maatschappelijke onrecht, vóór hervormingen. Bij Marianne thuis in Leiden, spraken vier winnaressen uit de afgelopen jaren met elkaar. Historicus en activist Carin Gaemers, longarts en activist Wanda de Kanter, hoogleraar cardiologie en activist Angela Maas en advocaat Eva González Pérez.

Hebben jullie misschien tips en adviezen voor andere vrouwen hoe zij invloed kunnen aanwenden? Of hoe zij invloedrijker zouden kunnen worden?

Carin Gaemers: “Gewoon doen! Toen ik in het verpleeghuis Hugo Borst ontmoette, heb ik geen moment overwogen dat we geen invloed zouden hebben. Wat er in verpleeghuizen overal in het land gebeurde, was niet in de haak. Na jaren reorganiseren en fuseren waren veel zorginstellingen gaan werken met steeds kleinere teams. Als gevolg van die onderbezetting was er op veel plaatsen sprake van verwaarlozing op het gebied van hygiëne, voeding en aandacht voor de bewoners. In de cliëntenraad hebben we daar hard tegen gestreden. Daarbij liet ik me nooit tegenhouden door de gedachte dat er misschien niet naar me geluisterd zou worden. Ik zag wat er gebeurde, en sprak me daarover uit. Je moet er niet van uitgaan dat je geen invloed hebt. Je moet ervan uitgaan: ik heb ‘em wel.”

LEES HET INTERVIEW VERDER IN OPZIJ. Bestel hieronder uw exemplaar of neem een abonnement.