Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V.: Geen maatregel genomen….?

Vorig weekend hield de Amsterdamse studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. een feestje. Daar weten we inmiddels heel veel van. De mannen gescheiden van de vrouwen, wie bedenkt dat? Het is 2022… En weer valt het hele land over de uitspraken, het gedrag, een jaarlijks terugkerend ritueel. De inspanningen om op zoek te gaan naar een nieuwe cultuur hebben kennelijk opgeleverd dat er niets mis is met de bestaande cultuur. Want er verandert niets. ‘Schuldbewust’ trad een aantal bestuursleden – de representanten van de gezochte nieuwe cultuur – terug nadat het niet langer viel te ontkennen dat juist zij het over ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’ hadden. Zij legden hun functies neer, zoals dat zo mooi heet. En daar bleef het bij. Natuurlijk lopen er onderzoeken maar er valt niet zoveel te onderzoeken: alles ligt vast op film. De daders zijn bekend. En toch is niemand geschorst, laat staan geroyeerd. Schorsing lopende de ‘onderzoeken’ zou toch het minste zijn. Nu staan die brallende mannen als ze dat willen net zo makkelijk elke dag weer aan de toog, biertje in de hand, met diezelfde verhalen, en petit comité.

Ook zou het interessant zijn – maar dat komen we nooit te weten – hoeveel vaders, maar anders moeders, vriendinnen, oma’s en tantes normoverdragende gesprekken hebben gevoerd met de knullen die weliswaar niet speechten maar enthousiast ‘hoer’ meebrulden. Die daders liggen natuurlijk op het kerkhof.