Corry Tendeloo: Bevrijdster van de huisvrouw

Feministen onder leiding van Madeleijn van den Nieuwenhuizen ijveren voor een standbeeld van Corry Tendeloo. Dankzij de motie die haar naam draagt, worden gehuwde vrouwen in overheidsdienst vanaf 1956 niet langer automatisch ontslagen. Maar nee, Tendeloo heeft niet de handelingsonbekwaamheid afgeschaft. Hoogste tijd voor een portret.

Onder rechtse partijen is het gewoonte om in te spelen op gevoelens van nostalgie naar de jaren vijftig. Toen Nederland ‘nog gewoon’ Nederland was – je hoort het Geert Wilders en Thierry Baudet zeggen. Maar voor vrouwen is er geen enkele reden om terug te verlangen naar die tijd. Corry Tendeloo, die op 59-jarige leeftijd overleed in 1956, zou zich vermoedelijk omdraaien in haar graf alleen al bij de gedachte. Zij was advocate, en wist als geen ander hoezeer vrouwen tot midden jaren vijftig werden gediscrimineerd en hoe ze daaronder gebukt gingen. Ook vanwege haar eigen ervaringen in haar jeugd wist ze hoe lastig vrouwen het konden hebben.

LEES VERDER IN DE NIEUWE OPZIJ!