Corry Tendeloo: Bevrijdster van de huisvrouw

Feministen onder leiding van Madeleijn van den Nieuwenhuizen ijveren voor een standbeeld van Corry Tendeloo. Dankzij de motie die haar naam draagt, worden gehuwde vrouwen in overheidsdienst vanaf 1956 niet langer automatisch ontslagen. Maar nee, Tendeloo heeft niet de handelingsonbekwaamheid afgeschaft. Hoogste tijd voor een portret.

%d bloggers liken dit: