ANGELIQUE BERG: ‘We krijgen enorme hoeveelheden data en ik vind dat die veel toegankelijker moeten zijn, het is een publiek goed.’

Vrouwelijke ministers, vrouwelijke staatssecretarissen, vrouwelijke directeuren bij tal van overheidsinstellingen: da’s al heel lang geen nieuws. Maar nu is, voor het eerst in het ruim 120-jarige bestaan van het CBS, de leiding in handen van een vrouw. Angelique Berg, die de titel van Directeur-generaal voert. Maar ook kijkend naar het organogram van het CBS valt het grote aantal vrouwen in leidinggevende posities op. Tijd voor een kennismaking.

%d bloggers liken dit: