Ook reeds geboren kinderen kunnen dubbele achternaam krijgen

Het wordt mogelijk dat kinderen geboren op of na 29 januari 2019 ook een dubbele achternaam krijgen. De achternaam van beide ouders/verzorgers dus. Eerder was een wetsvoorstel ingediend dat alleen de dubbele achternaam regelt voor nieuwgeborenen

De verantwoordelijk minister Weerwind voor Rechtsbescherming stuurde afgelopen week een Nota van wijziging naar de Tweede Kamer die dit regelt. Uit een publiekspeiling van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 2020 blijkt dat 32% van de mensen vindt dat het mogelijk moet worden dat ouders hun kinderen de namen van beide ouders meegeven. Na indiening van een wetsvoorstel dat dit regelt, schreven veel ouders naar het ministerie dat zij teleurgesteld waren dat de wet alleen zou gelden voor nieuwgeborenen. “De wens van veel ouders om de kinderen in hun gezin een dubbele naam te geven is groot. Met deze overgangsregeling geven we daar gehoor aan,” aldus de minister. De overgangsregeling zal onderdeel uitmaken van het wetsvoorstel dat nog moet worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer.

Overgangsregeling
Even praktisch, de dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Jansen, De Boer, Jansen De Boer en De Boer Jansen. Met de ingediende wijziging wordt alsnog een tijdelijke overgangsregeling geïntroduceerd, waardoor ouders van nog vrij jonge kinderen (eerste kind geboren op of na 29 januari 2019) een dubbele geslachtsnaam aan hun kinderen kunnen geven. De overgangsregeling zal voor één jaar gelden en is toegankelijk als beide ouders er gebruik van wensen te maken. Komen de ouders niet tot een gezamenlijke verklaring, dan houden de kinderen de geslachtsnaam die zij hebben.
En oh ja, mocht je al een dubbele achternaam hebben zoals Van Bergen Henegouwen of Korthals Altes, dan wordt deze naam als een enkelvoudige achternaam gezien. Mocht je dan een dubbele achternaam voor je kind willen, dan wordt het Van Bergen Henegouwen De Boer.

Meerdere nationaliteiten
Een dubbele achternaam sluit ook beter aan bij mensen die vanwege meerdere nationaliteiten een andere achternaam hebben in een ander land. Soms is zelfs een procedure tot naamswijziging nodig om eenheid in hun achternamen te brengen. Dat is straks niet meer nodig.
De keuze voor een dubbele achternaam is bovendien niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een buiten huwelijk of partnerschap geboren kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder. In het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind zonder keuze van de ouders de achternaam van de vader of duomoeder.

%d bloggers liken dit: