Vrouwen steeds vaker omgebracht door (ex)partner

In 2021 kwamen in Nederland 126 mensen om het leven door moord of doodslag, 5 meer dan in 2020. Bij mannen is het aantal slachtoffers toegenomen van 77 in 2020 naar 88 in 2021. Bij vrouwen vielen er 38 slachtoffers, 6 minder dan in 2020. Bij vrouwen blijkt dat steeds vaker hun (ex)partner de dader is. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS.

Van 2017 tot en met 2021 had de politie bij 96 procent van de vrouwen die slachtoffer waren van moord en doodslag een dader in beeld. Bij bijna 6 op de 10 vrouwen die in deze periode werden vermoord, was de vermoedelijke dader hun partner of ex-partner. De vrouwelijke slachtoffers werden veelal in hun eigen woning met een steekwapen, of door wurging of ander fysiek geweld omgebracht. Bij mannelijke slachtoffers was vaak een kennis of vriend de dader of iemand uit het criminele circuit. Een derde van alle moorden in 2021 werd in de drie grootste steden gepleegd: 15 in Amsterdam, 15 in Rotterdam en 11 in Den Haag.

Femicide
Volgens Atria staat Nederland in Europa in de top 3 van landen waar femicide het meeste voorkomt, als je kijkt naar het aantal moorden afgezet tegen het aantal inwoners van een land. Femicide is een term die in Nederland nog maar weinig bekendheid heeft. En dat terwijl Nederland het qua femicide aantallen, per hoofd van de bevolking, slechter doet dan landen als Italië en Spanje. “In deze landen is femicide veel bekender, omdat er aandacht voor is binnen de heersende machoculturen. Daar gaat men massaal de straat op na een femicide. Grootschalige protesten waren internationaal dan ook het begin van verandering en beleid,” zegt Dr. Kaouthar Darmoni, directeur Atria, “Hoewel er bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen worden omgebracht in Nederland, is de moord op vrouwen anders van aard. Waar het bij mannen vaker gaat om afrekeningen in het criminele circuit of uit de hand gelopen vechtpartijen, worden vrouwen vooral vermoord door hun (ex-)partners. Gender vormt een motief.”

%d bloggers liken dit: