Docutip: Zoek! Dierenarts Esther van Neerbos zoekt met met haar 5 honden naar vermiste mensen.

Dierenarts Esther van Neerbos van non-profitstichting Signi Zoekhonden, zoekt met vrijwilligers op elk vrij moment met haar vijf honden naar vermiste mensen. Haar honden zijn speciaal getraind in het herkennen van dode lucht, in het bijzonder dode lucht onder water. Dankzij Esthers tomeloze inzet lost ze regelmatig vermissingen op en maakt ze een einde aan de onzekerheid waarin achterblijvers leven.

In Nederland worden jaarlijks tussen de 16.000 en de 20.000 mensen als vermist opgegeven bij de politie. Het overgrote deel hiervan wordt binnen 48 uur gevonden of keert huiswaarts. Een klein deel van de vermissingen wordt niet binnen enkele weken opgelost en enkele tientallen personen verdwijnen jaarlijks voorgoed.

Politie
Dat de politie stopt met zoeken en in sommige gevallen pas laat of zelfs helemaal niet gaat zoeken is onverdraaglijk voor de achterblijvers van een vermissing. De inzet van Signi Zoekhonden is voor veel achterblijvers de enige kans om nog te weten te komen wat er met hun geliefde is gebeurd.  

Trailer ZOEK! – de vrouw, de hond en de dood from Mariette Faber on Vimeo.

De thuisbasis van Esther en haar levenspartner Janette ligt in de bossen bij Helmond. Te midden van hun vijf honden wordt daar gegeten, tv gekeken en geslapen voordat een volgende werk- en zoek dag zich aandient. Dagelijks traint Esther voor dag en dauw de honden. Janette zorgt ervoor dat de dierenkliniek die ze samen runnen op rolletjes loopt en dat alles klaar staat voordat de eerste patiënten komen. Tussen de consulten door coördineert Esther de zoekacties rondom lopende- en nieuwe vermissingszaken.

Thuisfront
Elk weekend gaat Esther zoeken naar vermiste mensen. Maar door haar gedreven zoeken komt ze regelmatig in conflict met een overheid die worstelt met het fenomeen van de burgerspeurder. Ze krijgt het aan de stok met instanties die boetes uitdelen en zo proberen haar het zoeken onmogelijk te maken. Ook het thuisfront roert zich. Janette wil dat Esther minder tijd aan het zoeken besteedt.

Zoek!
Filmmaker Mariëtte Faber volgt Esther tijdens haar indrukwekkende strijd om het voortbestaan van haar zoekpraktijk. Op maandag 7 november kun je de documentaire Zoek! zien op bij KRO-NCRV 2Doc.