Marleen Hogendoorn en Noémi Prent zijn de nieuwe hoofdredacteuren van OPZIJ

Journalisten Marleen Hogendoorn (1986) en Noémi Prent (1993) worden de nieuwe hoofdredacteuren van OPZIJ. Vanaf 01 januari 2023 gaan zij officieel aan de slag, tot die tijd lopen ze zo veel mogelijk mee met de productie van het blad.

Na het overlijden van Marianne Verhoeven in augustus 2022 was de positie van hoofdredacteur van OPZIJ vacant. Marleen en Noémi werden al jaren geleden door Marianne Verhoeven betrokken bij OPZIJ, als schrijvers maar ook in coördinerende taken, zoals die van eindredacteur.

Hun benoeming is dan ook in de geest van Marianne Verhoeven maar ook vertrouwt de uitgever erop dat Marleen en Noémi de voor OPZIJ noodzakelijke aansluiting bij ook jongere generaties vrouwen verder vorm kunnen geven.

“Vijftig jaar na de oprichting van OPZIJ is er veel verbeterd op gebied van vrouwenrechten. Maar OPZIJ blijft relevant, want gendergelijkheid is zowel binnen als buiten Nederland geen vanzelfsprekendheid. Wij zijn de uitgever dankbaar dat we als nieuwe generatie feministen de kans krijgen om het eerste echte feministische tijdschrift van Nederland te continueren. ‘Lezers moeten het blad met iets meer plezier uit het cellofaan trekken’, zei voormalig hoofdredacteur Marianne Verhoeven toen ze begon – in die geest gaan we verder,” aldus Marleen en Noémi.

Foto door Sander Pardon. Op de foto zit Noémi links en Marleen rechts.