Vrouwen harder getroffen door coronamaatregelen

Vrouwen hadden vaker te maken met stress, mentale problemen en functioneerden minder goed op het werk door de coronamaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van Atria.

Het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis brengt met de factsheet Gendergelijkheid onder druk door de coronacrisis in kaart hoe vrouwen onevenredig zijn geraakt door de coronamaatregelen. Daaruit blijkt dat vrouwen hadden vaker te maken met stress, mentale problemen en functioneerden minder goed op het werk.  Atria laat zien waarom het belangrijk is het perspectief van (verschillende groepen) vrouwen mee te wegen bij het maken van (pandemische) wetgeving. De Tweede Kamer overlegt deze week over de permanente coronawet.

Even wat cijfers: Vrouwen hielden tijdens de coronacrisis de samenleving draaiende, met gevolgen voor hun eigen (mentale) gezondheid. Het aandeel jonge vrouwen (25-35 jaar) dat tijdens de coronacrisis meer is gaan werken is groter dan het aandeel jonge mannen (16,4% tegenover 13,5%). Vrouwen ervoeren veel vaker een hogere werkdruk (40% tegenover 26%). De opvang van kinderen die niet meer naar school konden gaan werd grotendeels opgevangen door vrouwen. Zij namen ook vaker dan mannen (33,7% tegenover 23%) extra zorgtaken in huis op zich.

Vrouwen waren minder veilig
Het aantal meldingen van huiselijk en seksueel geweld nam wereldwijd sterk toe. Mensen in een onveilige thuissituatie hadden minder mogelijkheid om zich aan onveiligheid of geweld te onttrekken of er melding van te maken. Vrouwen zijn in deze groep sterk oververtegenwoordigd. Hoewel er door deze belemmeringen bij het melden geen eenduidig beeld is, is de kans groot dat ook in Nederland de onveiligheid voor vrouwen toenam.

Ongelijke taakverdeling nam toe
De druk die ontstaat door het combineren van werk- en zorgtaken nam toe tijdens de crisis. Dit gold vaker voor jongvolwassen vrouwen (26.8%) dan voor jongvolwassen mannen (22%). De helft van de vrouwen die meer ging werken tijdens de crisis, ging ook thuis meer zorgen. Dit tegenover 41,1% van de mannen. Sommige mannen namen wel verantwoordelijkheid. Mannen met cruciale beroepen (zoals in de zorg en het onderwijs) en mannen met minder stereotype denkbeelden over mannelijkheid namen vaker dan andere mannen hun verantwoordelijkheid door extra taken op zich te nemen.

De gevolgen zijn groot
Vrouwen hadden vaker dan mannen mentale gezondheidsproblemen en functioneerden minder goed op het werk . Ook leverden vrouwen veel meer vrije tijd in dan mannen. Omdat vrouwen extra zorgtaken op zich namen, zijn traditionele ideeën over de taakverdeling en het ouderschap sterker geworden. De coronamaatregelen vormden daarmee een terugslag voor de positie van vrouwen in Nederland.

%d bloggers liken dit: