Vakvrouw Fleur Ravensbergen is vredesonderhandelaar

Ze zat om tafel met terroristen, hielp mee aan de ontwapening van de ETA en werkte in Irak, Sri Lanka
en Libië. Fleur Ravensbergen (39 jaar) is vredesonderhandelaar. ‘Ik ben optimistisch geworden
door mijn werk. Ik heb mensen van heel ver zien komen die tegen hun eigen ervaring in iets positiefs
besloten te doen.’

Tijdens haar studie politicologie wist Fleur Ravensbergen niet dat ze vredesonderhandelaar zou worden. Sterker nog, ze wist niet dat je überhaupt voor dit beroep kon kiezen. Dat veranderde toen ze tijdens het afstuderen haar scriptiebegeleider Ram Manikkalingam ontmoette. Hij kwam net uit Sri Lanka, waar hij de toenmalig president Chandrika Bandaranaike Kumaratunga een aantal jaar geadviseerd had in het vredesproces met de Tamil Tijgers. Nadat haar termijn was afgelopen, kon Manikkalingam beter het land uit. Hij was niet meer veilig, omdat hij als Tamil de Singalese president hielp in het etnische conflict tussen die twee groepen. Daardoor wantrouwden beide kanten hem en het was een gespannen situatie. Hij vertrok naar Amsterdam waar hij bij de UvA ging werken. Fleur studeerde af. Haar scriptie ging over de vraag of martelen onder bepaalde omstandigheden te rechtvaardigen is, en Ram vroeg haar om hulp bij een nieuw vak dat hij ging geven over conflicten en mensenrechten. Een paar maanden later leidde dat tot de oprichting van Dialogue Advisory Group, ofwel DAG, op. Een onafhankelijke Amsterdamse stichting die aan vredesbemiddeling doet. Haar missie is om vrede te bereiken, of in ieder geval een afname van het geweld.

Het beeld is wellicht dat overheden of diplomaten bemiddelen bij conflicten. Fleur vertelt: “Van oudsher is
dat ook zo. Ons internationale systeem heeft het echter zwaar. De VN is opgezet om oorlog te voorkomen. Na de Koude Oorlog ging dat goed, maar sinds 2001 werd het lastiger. De VN wordt gegijzeld door machtige lidstaten en is daardoor vleugellam. Vaak hebben landen een bepaald belang bij het oplossen van een conflict. Ze zijn vaak partijdig. En ook al ben je dat niet, je wordt dan wel zo gezien. En dat was een belangrijke aanleiding voor de oprichting van onze organisatie. Iemand omschreef ons werk eens als: de helpdesk bellen voor je illegale software. Dat zijn wij. Nee heb je, ja kun je krijgen. Die vond ik wel treffend.”

Lees verder in de nieuwste OPZIJ