Steeds meer vrouwenrechten ingeperkt in Afghanistan

In Afghanistan verbiedt de Talibanregering het ene recht na het andere vrouwenrecht. Vrouwen mogen geen (hoger) onderwijs meer volgen en nu is het ook verboden voor vrouwen om bij een ngo te werken.

%d bloggers liken dit: