Vanaf dit jaar gratis menstruatieproducten voor laagste inkomens

Dankzij een motie van D66, Volt en PvdA worden menstruatieproducten gratis voor mensen met een laag inkomen om de zogeheten menstruatiearmoede tegen te gaan. De VDD stemde tegen de motie.

Door menstruatiearmoede lopen meisjes en jonge vrouwen meer kans op infecties, bijvoorbeeld omdat zij uitwijken naar wc-papier of kranten of omdat zij oude menstruatieproducten te lang gebruiken. Daarnaast kan menstruatiearmoede gepaard gaan met schaamte. De angst om door te lekken zorgt ervoor dat zij vaker thuisblijven en minder actief deelnemen aan de samenleving. Het kan hen ervan weerhouden om naar school of naar werk te gaan.

Hülya Kat (D66): “We werken hard om armoede zoveel mogelijk tegen te gaan. Toch is bij veel meisjes en vrouwen thuis soms geen geld voor menstruatieproducten, zoals maandverband of tampons. Maar menstruatie is geen keuze. Het is iets heel normaals. Het kan niet zo zijn dat meisjes daardoor niet naar school gaan en een proefwerk of examen missen. Met gratis menstruatieproducten zorgen we ervoor dat zij weer mee kunnen doen.”

Met dit voorstel worden menstruatieartikel zoals tampons of maandverband gratis beschikbaar gemaakt voor minimagezinnen. In 2023 kunnen meisjes en vrouwen met lage inkomens deze producten ophalen bij uitgiftepunten van hulporganisaties zoals de Voedselbank, het Armoedefonds of het Rode Kruis. Sommige van deze uitgiftepunten bestaan al en zullen worden opgeschaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.