Meer onderzoek naar mentale klachten bij vrouwen na zwangerschap

11 procent van de vrouwen heeft na een zwangerschap te maken met mentale klachten zoals somberheid, zenuwen en ongelukkige gevoelens. Dat blijkt uit een monitor van het Trimbos instituut onder pas bevallen vrouwen.

0-3 maanden

21 procent van de vrouwen die ongepland zwanger waren, heeft mentale problemen na de zwangerschap. De precieze leeftijd speelt verder geen rol, mentale klachten komen bij alle leeftijden voor. Mentale problemen na de zwangerschap komen voor bij 13 procent van de vrouwen met een kind van 0-3 maanden. Hoe ouder het kind, hoe minder mentale gezondheidsproblemen.

‘Flinke groep vrouwen’

Projectleider Marloes Tuithof van het Trimbos-instituut zegt het volgende: “Deze nieuwe cijfers geven een eerste landelijk beeld en laten zien dat 11 procent van de vrouwen ná de zwangerschap mentale klachten ervaart. Het blijkt dus om een flinke groep vrouwen te gaan. Bovendien hebben deze mentale klachten waarschijnlijk niet alleen invloed op de vrouwen zelf, maar óók op hun kind.” Zij pleit voor meer aandacht voor dit onderwerp bij zorgprofessionals. Vooral bij vrouwen met extra kwetsbaarheid.

Meer onderzoek

De monitor is een opmaat naar diepgaander onderzoek. Met steun van het ministerie van Volksgezondheid gaat het Trimbos aan de slag met het onderzoek de Mentale Gezondheid en Zwangerschap. In 2024 worden de resultaten gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: