Oproep: informatie gezocht over Elise Spauwen voor theatervoorstelling

Marloes IJpelaar, de directeur van theatercollectief Club Lam is bezig met een nieuwe voorstelling over Elise Spauwen genaamd Vote. Elise Spauwen was de eerste vrouw in Nederland die gebruik heeft gemaakt van haar stemrecht. “Ik ben op zoek naar dochters, kleindochters of misschien zelfs oma’s die herinneringen hebben uit die tijd.”

Eerder tourde je met Rubens Meisjes door het land, hoe ging dat?
“We hebben een hele toffe tour gehad, waarvan 15 van de 18 voorstellingen compleet uitverkocht, lovende recensies en heel veel nieuwe fans! Rubens Meisjes ging over schoonheidsidealen, vergeten muzes en kunstenaressen wiens werk niet erkend is. Ik schrijf deze toneelstukken met veel historische feiten die ik aanvul met humoristische commentaar op eigentijdse fenomenen. Zo bestaan in Rubens Meisjes  gestolen vanmoof fietsen, naast de voorschriften voor vrouwelijke renaissancekunstenaars (zoals het verbod om borsten te schilderen). Dat werkt verfrissend voor het publiek, ze zijn een leuke avond uit, waar ze kunnen lachen en iets leren over de geschiedenis en het nu.” 

Je bent nu bezig met een nieuwe voorstelling, wat kan je daarover vertellen?
“De nieuwe voorstelling heet Vote en gaat over de eerste vrouw in Nederland die gebruik heeft gemaakt van haar stemrecht. Dat was in 1920 door Elise Spauwen in Gronsveld. Helaas is er weinig bekend over haar. De kranten in die tijd hebben niet meer dan 3 regels aan haar gewijd. Dat voelt voor mij als een rijk verhaal, het kan ons veel vertellen over de ‘gewone vrouw’ die gestreden heeft voor vrouwenkiesrecht. We kennen de koplopers die in de grote steden het woord voerden, maar wie waren de mensen die bij de protesten aanwezig waren? Welke strijd werd er in dorpen gevoerd?  Ik ben geïnteresseerd in de vrouwen die niet bekend zijn geworden, maar wel het verschil hebben gemaakt.”

Hoe kunnen we je helpen?
“Op dit moment zit ik in de onderzoeksfase van Vote. Dat houdt in dat ik met mensen spreek, boeken lees en Atria afspeur. Ik ben op zoek naar dochters, kleindochters of misschien zelfs oma’s die herinneringen hebben uit die tijd. Misschien had je wel een moeder die bij zo’n protest heeft gestaan. Alle verhalen zijn welkom. Ik probeer een rode draad te vinden in al mijn gesprekken en soms gebruik ik zelfs herinneringen van anderen. De voorstelling gaat over stem-geven en dat ziet er in deze tijd weer heel anders uit. Die brug wil ik slaan.”

Verhalen vertellen over sterke vrouwen is echt jouw missie geworden he?
“Ja, in mijn geboortehoroscoop stond al dat ik met vrouwen zou gaan werken. Kijk nu! Vanaf een vrije jonge leeftijd noemde ik mij een feminist. Dat was best vreemd in een stad in Limburg. Ik heb moeten zoeken hoe ik die term en activisme vorm kon geven op mijn eigen manier. Het vertellen en toevoegen van verhalen vanuit het vrouwelijke perspectief is er daar een van geworden. Het geeft mij de ruimte om verschillende kanten van een verhaal te belichten en zo onze kijk op vrouw zijn te verruimen. De tijd nemen om feiten, meningen en tijdgeesten onder de loep te nemen is belangrijk in een polariserende maatschappij.”

Wanneer start je nieuwe voorstelling?
“Op 19 juni zal de eerste voorstelling gespeeld en de laatste eind september. De tour komt op onze website te staan en zal via de nieuwsbrief verspreid worden. Er is ook al een fictiedocu online en er zal nog veel meer materiaal online komen de komende periode!”