Weg met de pensioenkloof

De cijfers liegen er niet om: pensioengerechtigde vrouwen hebben gemiddeld vierhonderd euro minder in de portemonnee per maand dan mannen. Mannen bouwen gemiddeld meer pensioen op en daarom spreken we van een pensioenkloof. Nederland kent de op een na grootste pensioenkloof van Europa. Waar komt dat door en hoe kunnen we dit gapende gat dichten? Opzij praat met Suzan Steeman van WOMEN Inc. en Anna van Vliet, pensioencoach van Aegon Cappital.

Werkende vrouwen in Nederland bouwen gemiddeld 27 procent minder pensioen op dan mannen. “Mannen vergaren per maand zo’n 400 euro meer pensioen op dan vrouwen”, aldus Suzan Steeman van WOMEN Inc. “De pensioenkloof is het verschil in pensioen dat door mannen en vrouwen opgebouwd wordt. Het gaat hier dus niet om de AOW of het eigen spaargeld maar om het pensioen dat mensen opbouwen door te werken.” De kloof is in de eerste plaats te verklaren door het hoge aantal vrouwen dat in deeltijd werkt. “Dit is niet voor alle vrouwen een geheel vrije keuze, omdat het Nederlandse systeem relatief weinig maatregelen heeft om werk en zorg te combineren, denk aan (nu nog) dure kinderopvang en korte verlofregelingen voor partners”, legt Steeman uit.

Een tweede verklaring voor de kloof zijn de sectorspecifieke verschillen in pensioenopbouw, weet Aegon Cappital-pensioencoach Anna van Vliet. “Vrouwen en mannen zijn vaker werkzaam in verschillende sectoren. De sectoren waar meer vrouwen werkzaam zijn, hebben sobere regelingen als het gaat om pensioenopbouw. Het zijn sectoren als de zorg en het onderwijs. Ook in de detailhandel zijn de regelingen voor pensioenopbouw minder goed.”

Het sukkeltje van Europa

In vergelijking met andere Europese landen is het in Nederland beschamend slecht gesteld met de pensioenen van vrouwen. “Dat heeft voor een groot deel te maken met dat vrouwen in Nederland vaker parttime werken dan in andere landen”, stelt Van Vliet. “Als je parttime werkt, ontvang je minder salaris waarover je pensioen kunt opbouwen. In het begin van de loopbaan is het verschil tussen mannen en vrouwen nog niet zo groot, maar hoe ouder Nederlandse vrouwen worden, hoe minder ze gaan werken in Nederland. Vooral als ze kinderen hebben.”

Verder lezen? Het hele stuk lees je in de nieuwste Opzij. Een abonnement is zo gepiept. Nergens aan vastzitten? Lees dit nummer fysiek of digitaal via onze site of Blendle.