3 juni actiedag van het Nationale Heksenmonument

Op zaterdag 3 juni organiseert het Nationale Heksenmonument een landelijke actiedag. Op plekken waar heksenverbrandingen hebben plaatsgevonden, worden die dag witte bloemen neergelegd. Ook verschijnt op 31 mei een ondersteunend geëngageerd pamflet genaamd Heksenmonument dat aandacht vraagt voor de heksenvervolging en hun culturele erfenis.

De stippen op het kaartje laten zien op welke locaties in Nederland al een bloem-leg-actie wordt georganiseerd.

De afgelopen jaren is er een internationale beweging op gang gekomen die slachtoffers van de heksenjachten hun stem terug wil geven. Eeuwenlang zijn er tienduizenden mensen, voornamelijk vrouwen, veroordeeld, gemarteld en geëxecuteerd. Dit heeft diepe impact op vrouwen nu: op hoe zij worden gezien en hoe zij zichzelf zien.

Heksenmonument
Een heksenmonument erkent vanuit de wereldlijke macht die er destijds aan heeft meegewerkt dat de heksenprocessen onjuist en onrechtvaardig zijn verlopen, en dat de ter dood veroordeelden onschuldig zijn. De rol van de Inquisitie, en daarmee de Kerk, in de heksenprocessen en veroordelingen is er natuurlijk ook, maar het is tot op heden niet gelukt om het Vaticaan of andere kerkelijke overheden tot uitspraken te verleiden. Een fysiek monument in de openbare ruimte doet recht aan dit pijnlijke deel van onze vaderlandse geschiedenis. Het zal een impuls geven aan bewustwording over wat de heksenvervolging was en wat die teweeg heeft gebracht tot aan het heden.

Vrouwenhaat
Het zal stimuleren dat scholieren beter onderwezen worden over de geschiedenis van femicide. Het zal het helen en integreren van het collectieve en intergenerationele trauma van heksenvervolging bevorderen. En het maakt het gemakkelijker om de resten van vrouwenhaat ook in de huidige tijd te detecteren en aan te pakken.

Op 3 juni wordt er een actiedag gehouden. Op verschillende plekken in ons land waar heksenverbrandingen hebben plaatsgevonden worden bloemen gelegd. Ook komt er eind mei een pamflet, met bijdragen van onder andere Susan Smit, Bregje Hofstede, Manja Bedner, Manon Uphoff, Alma Mathijsen en Ellen Deckwitz. Dit pamflet ondersteunt een Nationaal Heksenmonument. Het maakt de weg vrij voor eerherstel van alle slachtoffers en creëert bewustwording over de mechanismen van de heksenvervolging, wat die tot op heden teweegbrengt en welke oude kennis we erdoor uit het oog zijn verloren.

Kijk hier voor meer informatie.